Wat is de doelgroep?

De Energiebank Hulst richt zich primair op huishoudens met een kleine beurs en/of huishoudens die kampen met energiearmoede, mits deze daarvoor openstaan.

Met een lagere prioriteit kan de Energiebank huishoudens bijstaan die wel de middelen hebben, maar behoefte hebben aan advies of anderszins.