Wat is de rol van een Energie coach?

Een energiecoach is een deskundige, getrainde vrijwilliger die anderen begeleidt in het grip krijgen op het eigen energieverbruik en in het besparen van energie.

Middels:

  • Voorlichting en coaching ‘achter de voordeur’
  • Doorlopen van een traject van energiebewustwording
  • Stimuleren en helpen om energie te besparen.
  • Uitvoeren van een aan-huis analyse,  geven van concrete adviezen.
  • Helpen bij het installeren van eenvoudige energiebesparende producten en maatregelen